top of page
Marlies Lenaerts _sven dillen_9477.JPG
Wit logo RN (100 x 100 mm) (transparant).png

Marlies Lenaerts

"Omdat in een gezonde stad wonen geen droom is, maar een recht."

" Recht op Lucht. is een groep bewoners van Antwerpen die ijveren voor een gezonde stad: straten met voldoende zuurstof, rust en ruimte voor iedereen. Vandaag worden we letterlijk ziek van de lucht die we inademen, en veel van onze straten zijn lawaaierig en onveilig. Wie geluk heeft en niet in zo’n ongezonde of onveilige straat woont, kent vast wel mensen die erin gevangen zitten. Kinderen die niet op eigen houtje naar het park kunnen. Volwassenen of ouderen die ziek zijn, of slecht ter been. Recht op Lucht verenigt iedereen die in zo’n ongezonde straat woont met iedereen die vindt dat het anders moet. Erover praten is de eerste stap. Zodat we samen actie kunnen ondernemen.

Omdat in een gezonde stad wonen geen droom is, maar een recht.

We zijn met Recht op Lucht begin 2021 van start gegaan. Volledig op vrijwillige basis hebben we een website opgezet, met de hulp van enkele juristen een juridische onderbouwde klacht opgebouwd en in 350 exemplaren ingediend bij de Procureur. We hebben ook 2 filmpjes opgenomen met dokters om op laagdrempelige manier de gezondheidseffecten van slechte lucht uit te leggen. Een filmploeg van zo’n 10 personen heeft dat volledig vrijwillig gedaan.

 

Maar het belangrijkste of meest constante in ons ‘takenpakket’ is de coördinatie van een meetcampagne om de luchtkwaliteit te meten in 12 streetcanyons in de stad. Twee medewerkers van de UA ondersteunen Recht op Lucht op vrijwillige basis om de meetcampagne wetenschappelijk correct en professioneel te organiseren. Met vele andere vrijwilligers verwisselen we twee jaar lang elke vier weken de meetbuisjes die naar het labo gaan. En binnenkort komen daar ook een dozijn speelplaatsen bij van scholen in Borgerhout.

 

Ik heb mijn schouders gezet onder Recht op Lucht omdat ik de verkeersdruk in de stad ervaar als een bedreiging voor de gezondheid, het klimaat, de veiligheid en de sociale kansen van het leven op straat.

Marlies Lenaerts _sven dillen_9470.JPG
Wit logo RN (100 x 100 mm) (transparant).png

Het gemotoriseerd vraagt teveel ruimte in de stad. Dat gaat ten koste van andere rollen die de straten moeten vervullen in een stad. Want de straat is immers ook een plek bij uitstek om te vergroenen, te ontharden zodat water natuurlijk in de bodem kan, actief te bewegen, kinderen vrijheid en bewegingsruimte te geven, buren mekaar te laten ontmoeten etc.

Maar autoverkeer (doorstroming en parkeerruimte) komt bij veel beslissingen over de (her)inrichting van straten -en publiek domein in het algemeen- op de eerste plaats. Andere factoren moeten veel meer aan belang winnen bij keuzes over het publieke domein: klimaat, gezondheid, leefkwaliteit en ontmoeting.

 

Recht op Lucht benadert de problematiek van een mobiliteitsvisie die focust op het comfort van het autoverkeer ten koste van vele andere belangrijke rechten en doelstellingen voor een stad vanuit het oogpunt van gezondheid: gezonde lucht.
Andere verenigingen zetten dan weer in op de klimaatuitdaging of sociale uitdagingen. Of ze werken rond dezelfde thema’s, maar dan op heel lokaal niveau: de heraanleg van hún straat. Recht op Lucht probeert een verbindende rol op te nemen en de uitdagingen te verbreden tot op stadsniveau en de vragen naar een circulatieplan, naar meer ruimte voor mensen, naar een verlaging van bezoekersparkeerplaatsen in de stad, naar een aangepaste mobiliteitsvisie die meer rekening houdt met de leefkwaliteit van de inwoners en een gezonde stadsomgeving te versterken.

 

Ik haal voldoening uit samenwerkingen met andere organisaties die dezelfde dromen delen en mee aan dezelfde kar trekken.

Wil je je ook inzetten voor recht op lucht?

Of wil je wat meer informatie?

Dat kan!

Wit logo RN (100 x 100 mm) (transparant).png
bottom of page