top of page
JA-1049.jpg
Wit logo RN (100 x 100 mm) (transparant).png

Kaily Desmet

"Als ik de verhalen hoor van jonge mantelzorgers hoe ze alles combineren, dan denk ik elke keer 'Allez, hoe straf ben jij wel niet?!'"

Kaily zet zich in voor ZoJong! Vzw, dit is een vereniging voor jonge mantelzorgers.

Als pionier in Vlaanderen wil ZoJong!, jonge mantelzorgers (JMZ) bereiken van kleuters tot en met 25jarigen. Dit door een online platform te zijn voor de jonge mantelzorgers. Daarnaast werken we aan educatieve projecten om de brede bevolking te sensibiliseren voor het onderwerp. De jonge mantelzorgers een stem geven, daarvoor doen we het!

"Julie Everix richtte de vzw op. Daarna sloot ik aan samen met andere vrijwilligers. Op vandaag zijn onze helpende handen mensen met ervaring in het onderwerp en met een professionele bril proberen we de jonge mantelzorger te helpen waar we kunnen. Dit allemaal op vrijwillige basis."

"Ik zet me in voor ZoJong! omdat er een groot taboe rust op jonge mantelzorgers en ‘zorgen voor’. Er is een drempel die ervoor zorgt dat jonge mensen schaamte ervaren als ze zorgen voor iemand. De JMZ spreken er niet vaak over uit angst voor de stigma’s of reacties van anderen.

Terwijl zorgen voor het warmste verhaal is. Maar het vormt ook je leven, in een zekere zin ben je een beetje afhankelijk van de zorgen die je kan bieden.

Als ik de verhalen hoor van de jonge mantelzorgers en de beperkingen die ze ervaren over hoe ze alles combineren (studies, werk, zelfzorg, vrienden, ….) dan denk ik elke keer ‘Allee... hoe straf ben jij wel niet?!’

Uit die verhalen haal ik voldoening. Ook het netwerken en betrekken van scholen/professionals zijn batterijen voor mijn voldoening. Hoe meer we spreken over ‘jong zijn en zorgen voor’, hoe sterker we het taboe en de drempels weghalen. Mantelzorg in alle facetten zal komende tijden nog sterk toenemen. En het is zo belangrijk dat we een luisterend oor bieden voor hen die het nodig hebben. Want zelfzorg is ook belangrijk. Dat zorgt ervoor dat je als JMZ met warme zorg de zorgvrager kan blijven ondersteunen.

JA-1054.jpg
Wit logo RN (100 x 100 mm) (transparant).png

Zorg jij - als jong iemand - ook voor iemand?

Of heb je in interesse?

Dat kan!

bottom of page