top of page
JA-5760 kopie.jpg
Wit logo RN (100 x 100 mm) (transparant).png

Herman Ooms

"Een solidaire kledingcontainer biedt een antwoord op kledingcontainers van commerciële bedrijven."

In elke gemeente staan heel wat kledingcontainers. Een deel van die containers worden uitgebaat door privé firma’s. Een ander deel zijn sociale kledingcontainers. In Begijnendijk hebben we ervoor gezorgd dat enkel sociale kledingcontainers een plaats krijgen.

We hebben samengezeten met enkele sociale partners (Ecowerf, Oxfam wereldsolidariteit, Kringwinkel, Wereldmissiehulp) en met de lokale overheid.

We hebben het probleem aangekaart:

  1. Er is heel wat verwarring bij de burgers. De meeste mensen denken dat alle kledingcontainers sociale kledingcontainers zijn. Dat er ook privé firma’s aanwezig zijn, die daar serieuze winsten mee maken, is door de meeste mensen niet gekend.

  2. We wilden ons steentje bijdragen om de sociale kledingcontainers te ondersteunen. Door het lobbywerk van de privé firma’s dreigen sociale kledingcontainers weggeconcureerd worden.

 

We zijn er in geslaagd om met de gemeente concrete afspraken te maken, zodat enkel sociale containers een plaats krijgen. En vooral: alle sociale partners beheren samen de kledingcontainers en zorgen om beurt voor het leegmaken van de containers.

 

Nadat de administratie en de politieverordeningen in orde waren, is het belangrijk om alles goed op te volgen. De privé firma’s proberen nog steeds om ‘illegaal’ containers te plaatsen. Telkens als we dat merken, rapporteren we dat aan de lokale overheid.

 

Het doet echt deugd dat we voor de “gewone burgers” van de gemeente duidelijkheid geschapen hebben en dat ze nu met een “gerust hart” hun kleding in de containers kunnen deponeren en weten dat de opbrengst naar sociale projecten gaat en niet naar meer winst voor privé firma’s.

JA-5766.jpg
Wit logo RN (100 x 100 mm) (transparant).png

Interesse in sociale kledingcontainers?

Dat kan!

Wit logo RN (100 x 100 mm) (transparant).png
bottom of page